เกี่ยวกับเรา

รีสอร์ตเป็นบริการที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเป็นบริการที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายในด้านการหาที่พักระหว่างเดินทางท่องเที่ยว และเอื้อความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางไปทำภารกิจและค้างแรมต่างถิ่น นอกจากนั้น

ที่พักประเภทนี้ยังรองรับการจัดประชุมสัมมนา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และจัดงานแต่งงานด้วย รีสอร์ตจึงเป็นกิจการที่จะอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปอีกยาวนาน

ด้วยเห็นความสำคัญของรีสอร์ตตามที่ระบุข้างต้น เราจึงเปิดเว็บบล็อกนี้ขึ้นมาสำหรับใช้เป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลที่เราเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เตรียมจองที่พักและผู้ประกอบกิจการรีสอร์ตที่เราคัดเลือกมาแนะนำ โดยส่วนหนึ่งของประเด็นที่เรานำเสนอ มีดังนี้

รีสอร์ตที่น่าสนใจทั่วไทย

เราคัดเลือกรีสอร์ตชั้นนำที่ได้รับคำชมจากลูกค้าว่าบริการดีถึงดีเยี่ยมมาแนะนำ 8 แห่ง ใน 8 จังหวัด ซึ่งบางแห่งเป็นรีสอร์ตหรูค่าห้องพักค่อนข้างแพงแต่เหมาะสมกับบริการดี ๆ ที่มีให้ลูกค้า ขณะที่บางแห่งตั้งราคาห้องพักอยู่ในเกณฑ์ถูก ท่านที่มีแผนจองรีสอร์ตใน 8 จังหวัดดังกล่าวสามารถพิจารณาดูตัวเลือกที่เรานำเสนอว่าเหมาะสมกับตนเองหรือไม่

รีสอร์ตเด่นด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

เราคัดเลือกรีสอร์ต 4 แห่ง ใน 4 จังหวัดมาแนะนำ โดยทั้ง 4 แห่ง ล้วนโดดเด่นในด้านการให้บริการ การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทต่าง ๆ มาบริการลูกค้า และการจัดหาสิ่งของเครื่องใช้มาไว้บริการภายในห้องพัก ถือเป็นรีสอร์ตที่น่าเข้าไปใช้บริการอย่างแท้จริงหากได้เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่ตั้งของรีสอร์ตทั้ง 4 แห่งดังกล่าว

นอกจากประเด็นที่ระบุแล้ว เรายังนำเสนอหัวข้ออื่น ๆ อีกหลายประเด็น โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่นำเสนอทั้งหมดจะเป็นโยชน์ต่อผู้มีแผนจองที่พักรีสอร์ต รวมทั้งเจ้าของรีสอร์ตที่เราคัดเลือกมาแนะนำ