รีสอร์ตเด่นด้านบริการ

คำว่า “รีสอร์ตเด่นด้านบริการ” ในที่นี้ หมายถึงรีสอร์ตที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นครบครัน มีการบริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า การจัดสิ่งของเครื่องไว้ในห้องพัก และมีบริการอาหารฟรี ซึ่งเป็นรีสอร์ตหาได้ไม่ยากนักในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ โดยส่วนหนึ่งของรีสอร์ตประเภทนี้ มีดังนี้ …