รีสอร์ตคัดสรรทั่วไทย

ที่พักประเภทรีสอร์ตส่วนใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินอกเมืองและชุมชน จึงถือเป็นที่พักเหมาะต่อการไปใช้บริการเพื่อพักผ่อน ขับไล่ความเครียด และรับความสดชื่นสดใสเข้าสู่ร่างกาย ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของรีสอร์ตทั่วไทยที่น่าสนใจไปใช้บริการ มีดังนี้ 8 รีสอร์ตแนะนำในหลายจังหวัด อนันตราเชียงใหม่รีสอร์ต: …